BOT Cai Lậy - Đã Có Bàn Tay Của Ma Quỷ

16:45 - 17/08/2017

Thái Văn Đường thuộc "Hội Anh Em Dân Chủ" chính là kẻ tiếp tay cho vụ này, và còn hơn thế nữa...cả hệ thống chống phá chính quyền, thuộc các tổ chức phản động trong nước được Việt Tân tài trợ đã nhảy vào cuộc, chúng trực tiếp cung cấp tiền lẻ cho cánh tài xế trong nhóm "' Bạn Hữu Đường Xa"

Ở đây tôi không bàn đến tính đúng sai của BOT Cai Lậy, nhưng rõ ràng là cũng như Fomorsa thì Việt Tân đã không bỏ lỡ cơ hội khi lợi dụng sự kiện nà...

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, thiên nhiên và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

Flag Counter