Tinh giản bộ máy: “Quyết tâm ắt thành công”

21:31 - 16/11/2017

Hội nghị Trung Ương 6 (khóa XII) đã bế mạc vào ngày 11/10/2017 vừa qua đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Kinh tế - Xã hội nước ta tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, lạm phát được kiểm soát, nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách nhà nước được tăng cường, tình hình An ninh Quốc phòng được đảm bảo. Tuy nhiên, nền kinh tế đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhiều lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, nhất là ở thành phố lớn và các tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp... 

Bên cạnh đó, vấn đề tại Hội nghị được quan tâm nhiều nhất là đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Nhiều ý kiến bàn luận, trao đổi trong hội nghị, Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng: "Bộ Chính trị nhận thấy, đây là vấn đề rất lớn, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì nó liên quan đến những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động”. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Làm thế nào để tinh giản?; Phải bắt đầu từ đâu?; Liệu có làm được không?; Việc tinh giản sẽ gặp nhiều khó khăn, lợi ích quyền lợi của các cá nhân sẽ thế nào?; Phải có sự hy sinh?... Muôn vàn câu hỏi đặt ra.

Tuy nhiên, trước khi hội nghị diễn ra thì Ban Tổ chức Trung ương đã lập đề án, chỉ đạo các địa phương thực hiện thí điểm về việc tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối để giảm biên chế. Các địa phương, ban, ngành, bộ tích cực thực hiện và mô hình cơ quan, cán bộ “ba trong một” có những nơi là “năm trong một” đã ra đời; nhiều cán bộ kiêm nhiệm 2 đến 3 chức vụ và bộ máy tại địa phương đó vẫn hoạt động tốt. Điển hình, tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực  lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Sau thời gian thực hiện, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật đáng ghi nhận hay tại Hà Giang việc tinh gọn bước cũng đã đạt một số thành tựu đáng hoan nghênh. Trong đó, hai giải pháp được đưa ra là nhất thể hóa chức danh lãnh đạo, quản lý và sáp nhập các cơ quan đảng, chính quyền có chung chức năng, nhiệm vụ. Đây là một sáng kiến chính trị, hành chính có tính đột phá.

                  

Ông Vũ Văn Diện (đứng) - Bí thư Huyện uỷ kiêm Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên - phát biểu tại cuộc họp của HĐND tỉnh Quảng Ninh.
Hiện nay ông là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh:
Sưu tầm.

 Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Văn Tuân (tỉnh Hà Giang) chia sẻ: Tinh giản biên chế tuy khó thực hiện vì nhiều nguyên nhân nhưng vẫn phải làm và làm thiết thực, hiệu quả; bởi mục tiêu của tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC là nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CCVC; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương được nâng lên. Đây là cơ hội để chúng ta hội nhập và phát triển.

Qua thực tế thí điểm đã cho ta thấy rõ ràng việc tinh giản hệ thống chính trị và nâng cao hiệu quả năng lực quản lý là điều hoàn toàn có thể được và bắt buộc phải làm, không những vậy còn phải làm mạnh tay không quản ngại va chạm, khó khăn. Nếu giải quyết tốt vấn đề này sẽ tạo tiền đề giải quyết những vấn đề tồn đọng được nêu tại hội nghị như là những bất cập, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua.

Những thành tựu mà 02 địa phương trên đã đạt được chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin chắc rằng, nếu có một lộ trình, giải pháp phù hợp, vững chắc thì trong thời gian tới thì việc tinh gọn bộ máy Chính quyền sẽ là một nhiệm vụ hoàn toàn thực hiện được chứ không bất khả thi như một số người vẫn nghĩ. Nên chăng, trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được triển khai rộng hơn (có thể cũng vẫn là thí điểm) nhưng sau đó chúng ta sẽ tổng kết, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp rồi tiến hành nhân rộng. Đề án thành công sẽ giảm bớt áp lực đè nặng lên ngân sách Nhà nước như hiện nay và nhất là sẽ ngày càng nâng cao được sự đồng thuận và lòng tin của nhân dân đối với sự Lãnh đạo của Đảng.

Nguyễn Dương

Hội nghị Trung ương 6 khoá 12 tinh giản bộ máy thành công sắp xếp tổ chức bộ máy
Flag Counter